Cookie og persondatapolitik

Ejeroplysninger

Inviocare ApS er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Inviocare ApS
Palægade 4, 3. th.
DK – 1261 København K
CVR: 37231304

Tlf.: +45 51 88 15 34
as@inviocare.com

DPO ansvarlig

Anne Schow
E-mail: as@inviocare.com

Generelt

Du kan på denne side læse om hvordan Inviocare anvender de personoplysninger samt cookies du efterlader dig, når du besøger inviocare.com.

Indsamlingen af oplysninger på Inviocare.com sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via Inviocare.com foretages behandling af personoplysninger, vil behandlingen ske i overensstemmelse med EU Persondataforordningen.

Inviocare.com indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder:

 • Ved brug af cookies
 • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger (dvs. tilmelding til nyhedsbrev og via bookingmodulet)

 

Persondatapolitik

Inviocare ApS respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden at du selv har givet os disse oplysninger ved gennemførsel af en booking, tilmelding af nyhedsbrev, udfyldning af kontaktformular eller hvis du har fået en behandling på klinikken. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, helbred, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at implementere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover også for at lære dig og øvrige brugere af hjemmesiden bedre at kende. Brugen af dette kan omfatte undersøgelser og analyser, med henblik på at forbedre og effektivisere vores egne markedsføring, vores produkter, tjenester og teknologier.

I forbindelse med behandlinger på klinikken indsamler vi lovpligtige personoplysninger i forhold til Bekendtgørelse om kosmetisk behandling samt lovkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed . Du kan læse mere om Bekendtgørelse om kosmetisk behandling på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/834

Når du er kunde hos Inviocare ApS

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Alle ansatte hos Inviocare ApS har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes/videregives i det omfang, at det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Vi indsamler følgende personoplysninger:
1.Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
2.CPR-nummer
3.Følsomme oplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber
 • Intern speciallæge
 • Samarbejdspartnere som; Gecko booking journal system, MailChimp newsletter system & Google Analytics

Inviocare ApS anvender kun, som dataansvarlige, systemleverandører/og eller databehandlere, der arbejder i EU/EØS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen. Af persondatalovens § 27, stk. 1, følger, at der som udgangspunkt kun må overføres oplysninger til et tredjeland, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nuværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Dine rettigheder

 • Du har som privatperson ifølge persondataforordningen ret til at blive glemt. Det vil sige at du har ret til at få slettet din data ”uden unødig forsinkelse”. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger som vi ikke er pålagt at skulle gemme ifølge lovgivningen.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig som eksisterende kunde, kan du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage
 • Persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage.
 • Tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretlige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtigelser).
 • Du har også ret til at få udlevet den data som Inviocare ApS har indsamlet om dig
 • Kontakt Inviocare på følgende mail hvis du ønsker at få din data slettet: cph@inviocare.com

Hvis du søger job hos Inviocare ApS

I forbindelse med en jobsøgning behandles følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • Evt. foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet. Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Opbevaring og sletning af persondata

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos Inviocare ApS, bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. Inviocare ApS skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. “Bogføringsloven”.
Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

 

Cookies

Her kan du læse om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kontakter os vedr. cookies og privatlivspolitik.

Ved at benytte www.inviocare.com accepterer du, at Inviocare ApS behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående cookiepolitik.

Cookies er anonyme og indeholder ingen personlige informationer. De kan derfor ikke identificere dig, din computer eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad er en cookie?

Når du besøger Inviocare.com, lagres der cookies på din browser. En cookie er en lille tekstfil som gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personfølsomme oplysninger gemt i vores cookies.

Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen browser som hjælp til at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Informationerne i dine cookies sendes mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login og hvordan hjemmesiden benyttes.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du enten blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies.

Vi anbefaler, at du læser hele vores cookiepolitik grundigt før du overvejer at foretage ændringer i dine cookie indstillinger på computeren samt ydermere læser om cookies på andre websites.

En ændring af cookie indstillinger kan medføre en forringet brugeroplevelse når du besøger vores og andre websider.
Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan der være funktionaliteter på Inviocare.com som ikke virker.

Klik på linket for at se hvordan du sletter cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hvad bruges cookies til på Inviocare.com?

For at fastlægge, hvem der besøger vores website, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Nedenfor kan du se de formål, som cookies anvendes til på Inviocare.com.

Inviocare.com registrerer data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og ydelser på websiden. Hvis du logger ind eller tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi også dette, så vi kan gøre det nemmere for dig næste gang.

Vi bruger hovedsageligt cookies til analyse af brugeroplevelsen på hjemmesiden og til af understøtte vores markedsføring.

Vi bruger i den forbindelse forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår os med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af Inviocare.com og gøre det til en bedre oplevelse for dig.

Vi anvender følgende marketing cookies på inviocare.com:

 • Google Tag manager bruger cookies til styring og indsættelse af scripts
 • Adwords benytter cookies til konverteringssporing af annoncering i Googles søgeresultater
 • Retargeting – anonym tracking til målretning af annoncer på Facebok, Instagram og Google
 • Facebook cookies bruges til konverteringssporing, når en besøgende er kommet via Facebook og Instagram. (Facebook like-conversion)
 • Sleeknote popup til tilmelding af nyhedsbrev samt promovering af tilbud og kampagner.

Tredjeparts cookies

Inviocare.com bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies. Du kan vælge at afvise tredjeparts cookies i din browser ved at følge dette link: http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg.

Blandt andet bruges tredjeparts cookies til at lave statistik på dine besøg på Inviocare.com, her bruger vi cookien til fx at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Her bruger vi systemet Google Analytics der er leveret af Google.

Du kan fravælge Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Inviocare.com samarbejder også med virksomheder der kan forbedre vores online markedsføring ved at sikre at du udelukkende bliver eksponeret for relevante annoncer. I den forbindelse benytter vi eksempelvis følgende leverandører Facebook, Gecko Booking, Sleeknote, Hotjar og Google.

Inviocare.com indeholder tredjeparts komponenter som fx “Facebook synes godt om” eller “Instagram”. Disse tredjeparts komponenter bevirker, at indehaveren af tredjeparts komponenten, som for eksempel Facebook eller Instagram, modtager tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger på Inviocare.com og tilsvarende. Den behandling, som indehaveren af tredjeparts komponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjeparts komponenten.

Inviocare.com benytter disse komponenter til, at linke direkte til vores sociale medie sider og derved sikre en nem navigation for dig som kunde.

Funktionalitet

På Inviocare.com sættes en række tekniske cookies, der er nødvendige for at håndtere funktionaliteten flere steder på Inviocare.com. Det drejer sig om cookies, der lagres, når du logger ind på Inviocare.com.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til vores cookie eller persondatapolitik, så er du velkommen til at kontakte os:

Inviocare ApS
Palægade 4, 3. th.
DK – 1261 København K
CVR: 37231304

Tlf.: +45 51 88 15 34
cph@inviocare.com

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret: 25. september 2020