Casper Tingkær

Som grundlægger og medindehaver af Inviocare er Casper Tingkærs højeste prioritet at give den bedst mulige værdi for alle involverede parter, hvad enten det er medarbejdere, forretningspartnere, leverandører eller kunder.

Casper Tingkær har mere end 12 års erfaring inden for æstetikindustrien, hvor han har studeret de detaljerede behov og udløsere af alle involverede parter i den æstetiske værdikæde.

I dag bringer han den viden sammen i Inviocares vækstdrivende forretningsmodel.

Kontakt Casper på mail: ct@inviocare.com